آدرس : تهران، جردن ، بلوار گلستان ، خیابان خرسند ، شماره 76 ، واحد11
تلفن : 22659877 - 22659884 - 021
فکس : 22658937 - 021
: پست الکترونیک

bnigroup.co@gmail.com

info@bnithermowood.com